گفتار درمانی به زبان فارسی

مشاوره، ارزیابی و درمان:- تاخیرِ تکلمی در کودکان-اشکالات تلفظی در کودکان و بزرگسالان-اشکالات خواندن و نوشتن در کودکان -لُکنتِ زبان در کودکانِ زیر سنِ دبستان، دبستان و بزرگسالان-اشکالاتِ تکلمی ناشی از ضربات و صدمات مغزیبه دو زبانِ آلمانی و فارسی

مشاوره و درمان بصورت انلاین